Lokaal cocreëren

Bij lokaal cocreëren zien we cocreatie als een samenwerkingsproces dat vertrekt vanuit een plek of een uitdaging en altijd vanuit een lokaal gegeven, waarbij de stakeholders van die lokaliteit samen waarde creëren door te bouwen aan een gemeenschap of community.  
Zo een proces heeft als kenmerken: deelhouderschap, verbinding, gedeelde uitdaging, samen aanpakken, waarde creëren en netwerken uitbouwen.

Schakelkompas

Het schakelkompas biedt een houvast voor cocreatietrajecten die vertrekken vanuit plekken (een buurt, een gebouw, een perceel…)

Zonder kaart maar met kompas

Cocreatietrajecten verlopen vaak zonder richtingaanwijzers of kaart. Een padvinder vindt zijn weg door het kompas en een kaart te gebruiken. Bij cocreatie bestaat die kaart niet. Die wordt geconstrueerd tijdens het proces.

Het Schakelkompas fungeert daarbij ook letterlijk als een kompas. Het geeft het noorden aan voor wie dit tijdens het proces zou verliezen. Het kompas vult het werken met de kaart, die cocreatief tot stand komt, aan en maakt ze bruikbaarder voor deelnemers en volgers.

Lees meer

Inzichten van Cocreanten

Stefaan Vervaet

Stefaan Vervaet

Lees meer

Wat beogen we met deze gids?

Met deze cocreatiegids willen we ook samen leren en leren van elkaar. We willen de inzichten van andere cocreëerders hier in opnemen. We zien deze gids dan ook als een ongoing guide. Een virtuele plek die we samen uitbouwen.
Deze gids is een opstap naar een leerplatform over cocreatie. Een schakel in het netwerk van cocreërend Vlaanderen. Met hopelijk veel analoge en persoonlijke ontmoetingen tot gevolg. 

Lees meer

Deel je ervaring

De cocreatiegids vormt een levend geheel dat plaats biedt aan bijdragen van cocreanten.
De website is dus permanent ‘onder constructie’.  
Zo creëren we samen een uitdijend ecosysteem van mensen die lokaal cocreëren.

Deel jouw inzichten, ideeën, inspiratiebronnen… op dit platform.
Dit kan in de vorm van tekst, beeld, filmpje, link, opname….

CONTACTEER ONS