Schakelkompas

Schakel ontwikkelde een model voor cocreatietrajecten die vertrekken vanuit plekken.

Participatie en cocreatie staat in een geglobaliseerde, complexe en naar efficiëntie strevende wereld meer en meer onder druk.

Nochtans vraagt de complexiteit waarin we leven juist meer betrokkenheid en deelname van stakeholders.

Dave Snowden (https://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework) situeerde het gebied van complexiteit t.o.v. 4 andere gebieden. Namelijk ingewikkeldheid (complicated – de wereld van machines en technologie), eenvoud (de wereld van dagdagelijkse routine) naast chaos (de wereld van ongrijpbaarheid) en wanorde of disorder (structuurloosheid en willekeur).

Cocreatie vindt zijn plaats in de wereld van complexiteit. Waar onvoorspelbaarheid het kenmerk is en waar zich in de interacties tussen mensen patronen vormen die helpen te interpreteren wat gebeurt, maar die bij aanvang van het proces niet konden voorzien worden. Het is een wereld waarin we op zoek gaan naar combinaties van zelforganisatie en organisatie.

Experimenten zijn het sleutelwoord. Waarbij we vertrekken vanuit een hypothese, maar zonder de uitkomst vast te leggen. Dat maakt het voor opdrachtgevers en deelnemers niet altijd makkelijk. Vandaar dat we het Schakelkompas ontwikkelden.

Het geeft een richting aan zonder een stappenplan te zijn. Het laat fasen zien in het proces die je sowieso passeert, zonder dat ze in de tijd elkaar opvolgen. Het helpt om het proces te begrijpen en taal te geven.

Voor meer info, neem contact op met info@cocreatie.be